แนะนำตัว 自己紹介

posted on 31 Dec 2008 12:31 by ikamiso

ตั้งแต่ 30 พ.ย. 2013 บล็อกหลักถูกย้ายไปอยู่ที่ http://phyblas.blog.jp แล้ว เข้าไปตามอ่านได้ เรื่องเล่าส่วนใหญ่ก็จะไปลงที่นั่น ส่วนบล็อกนี้อาจถูกใช้แค่ในบางโอกาส

สำหรับเนื้อหาส่วนใหญ่ที่เคยลงในบล็อกนี้ก็ถูกย้ายลงไปในบล็อกใหม่ เหลือไว้เพียงบางส่วน และบางส่วนก็ซ่อนเก็บไว้

<แก้ไขครั้งล่าสุด 20 ธ.ค. 2014>

Favourites