Luna Piena

posted on 04 Jun 2016 14:39 by ikamiso in uta directory Entertainment, Asian

Luna piena
Luna piena
Luna piena


ขับร้อง : ชิกาตะ อากิโกะ (志方あきこ)
คำร้อง : leonn
ทำนอง : ชิกาตะ อากิโกะ (志方あきこ)

เปิดฟังในถู่โต้ว http://www.tudou.com/programs/view/gTucnh3Y46A
เปิดฟังในยูทูบ https://www.youtube.com/watch?v=-Ft0-POvacYเนื้อเพลง

Nella nebbia notturna, il buio più fitto.
Un bimbo smarrito ferito dai rovi.

ท่ามกลางหมอกยามราตรี ในความมืดมัวที่บดบังมิด
เด็กหลงทางคนหนึ่งได้แผลมาจากพุ่มไม้หนาม

Uno specchio d’acqua fermo e arrugginito.
Rispecchia, talbolta, la verità.

กระจกสะท้อนบนผิวน้ำสีเงินนวลเป็นสนิมนั้น
ได้สะท้อนความเป็นจริงให้เห็นอยู่ครามครัน

Libertà è solitudine.
Mi volgo al cielo notturno: “Aiutami!”

อิสรภาพคือความโดดเดี่ยว
ฉันแหงนหน้าขึ้นพึ่งพิงท้องฟ้ายามราตรีวอนขอ : "ช่วยฉันที!"

Oh dolci raggi tra le nuvole, mia strada maestra.
Oh Madre luna, Luna piena.

โอ้ ลำแสงอันอ่อนโยนที่ลอดผ่านเมฆลงมา นั่นคือเส้นทางสายหลักของฉัน
โอ้มารดาจันทรา จันทร์เพ็ญ

Un dì lontano, proprio tu, ci hai messi alla luce.
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ตัวเธอเองนั้นได้มอบแสงสว่างแห่งชีวิตให้แก่พวกเรา

Ah tu che illumine ogni cosa,
ad ogni cosa doni serenità in ugual misura.

เธอซึ่งส่องสว่างทุกสรรพสิ่ง
มอบความสงบร่มเย็นให้กับทุกสรรพสิ่งอย่างเท่าเทียม

Ecco che torno nel tuo grembo,
avvolta nella luce morbida del tuo ventre.
E dormo, e sogno.

บัดนี้ฉันจะกลับคืนสู่ครรภ์ของเธอ
ห่อหุ้มภายใต้แสงอันอ่อนโยนในท้องของเธอ
นอนหลับและเข้าสู่ความฝัน

Tu sei la Luna, pietosa Madre, Ah.
Luna piena.

เธอคือดวงจันทรา มารดาผู้แสนเมตตา
จันทร์เพ็ญ

Comment

Comment:

Tweet

Favourites