Sorriso

posted on 02 Jun 2016 08:50 by ikamiso in uta directory Entertainment, Asian

Sorriso
Sorriso
Sorriso


ขับร้อง : ชิกาตะ อากิโกะ (志方あきこ)
คำร้อง : ชิโนดะ โทโมโกะ (篠田朋子)
ทำนอง : ชิกาตะ อากิโกะ (志方あきこ)

เปิดฟังในถู่โต้ว http://www.tudou.com/programs/view/q7w09eQl2X4
เปิดฟังในยูทูบ https://www.youtube.com/watch?v=lsILBPbz834เนื้อเพลง

Se di noi due uno solo potesse ricever l'amor del'mondo,
io sarei felice di donarlo a te.

หากมีเพียงคนหนึ่งในสองเราที่จะสามารถรับความรักของโลกนี้ได้แล้วละก็
ฉันจะยินดีมอบมันให้กับเธอ

Accettalo senza esitazione, te ne prego.
Io ti stringo dolcemente nell'abbraccio del mio amore più sincero

ขอเธอจงรับไปโดยไม่ต้องลังเลอะไร
ฉันจะกอดเธอไว้อย่างอ่อนโยนด้วยความรักที่จริงใจอย่างเป็นที่สุดของฉัน

Te ne prego, va avanti per la strada che tu credi.
Prego perché tu non perda mai la tua anima pura e sincera.

ขอเธอจงมุ่งหน้าไปยังหนทางที่เธอเชื่อมั่น
ขอให้เธอไม่สูญเสียจิตวิญญาณอันบริสุทธิ์และจริงใจไปเลยแม้แต่น้อย

Se uno di noi due fosse scelto per il regno della morte,
io sarei felice di offrirmi.

หากหนึ่งในสองเราจะต้องถูกเลือกให้ไปสู่อาณาจักรแห่งความตายแล้วละก็
ฉันจะยินดีสละให้ตัวเองเป็นฝ่ายต้องไป

Ti prego, non essere triste,
perché io già ricevo da te tanta felicità da non meritarla.

ขอเธอจงอย่าได้เศร้าไป
เพราะว่าฉันได้รับความสุขจากเธอมามากล้นแล้ว

Il mio cuor ti sarà per sempre vicino.
หัวใจฉันจะอยู่เคียงข้างเธอเสมอ

Prego perché quel tuo sorriso gentile non si oscuri mai.
ขอเธออย่าให้รอยยิ้มอันอ่อนโยนของเธอนั้นต้องมัวหมองลงไปเลย

Comment

Comment:

Tweet

Favourites