เรียนภาษาจีนกับ NintendoDS

>> บทก่อนหน้า บทที่ 14
>> กลับไปหน้าหลัก

บทที่ 15 ส่วนเติมเต็ม(補語)

ส่วนเติมเต็มคือคำที่วางไว้หลังคำกริยาหรือคำคุณศัพท์เพื่อขยายความถึงผลลัพธ์, ระดับ, ทิศทาง เป็นต้น1. บอกผลลัพธ์
อาจมีการใส่คำเติมเต็มลงหลังคำกริยาเพื่อบรรยายเพิ่มเติมถึงผลลัพธ์
ถ้าในรูปปฏิเสธจะใช้ 没有(沒有)

我吃了。
我吃了。

Wo3 chi1bao3 le5

私はお腹いっぱい食べました。
ฉันกินอิ่มแล้ว

我还没有作业。
我還沒有作業。

Wo3 hai2 mei2you3 zuo4wan2 zuo4ye4

私はまだ問題をやり終えていません
ฉันยังทำการบ้านไม่เสร็จ

饭做了。
飯做了。

fan4 zuo4hao3 le5

ご飯が出来上がりました
ข้าวทำเสร็จแล้ว

他吃饭了没有
他吃飯了沒有

Ta1 chi1bao3 fan4 le5 mei2you

彼はご飯をお腹一杯食べました
เขาทานข้าวอิ่มหรือยัง?

 

2. บอกระดับ
อาจเติม ลงไปหลังคำกริยาแล้วตามด้วยส่วนเติมเต็มเพื่อบอกระดับของสถานะหรือการกระทำ
กรณีปฏิเสธจะใช้ วางหน้าส่วนเติมเต็ม

นั้นเป็นคำช่วยในโครงสร้างที่วางไว้หลังคำกริยาเพื่อชี้ส่วนเติมเต็ม (บทที่ 9 คำช่วย)

他说
他說

Ta1 shuo1 de5 kuai4

彼は話すのが速い
เขาพูดซะเร็ว

他说不清楚
他說不清楚

Ta1shuo1 de5 bu4 qing1chu5

彼は話し方はっきりしない
เขาพูดได้ไม่ชัดเจน

 

3. บอกทิศทาง
อาจเติมคำจำพวก 来(來) หรือ ไว้ข้างหลังคำกริยาเพื่อบอกทิศทางของการกระทำ

他走
他走

Ta1zou3lai5

彼は歩いてきます
เขาเดินมา

他回了。
Ta1 hui2qu5 le5

彼は帰っていきました
เขากลับไปแล้ว

她走楼梯了。
她走樓梯了。

Ta1 zou3xia4 lou2ti1 le5

彼女は階段を降りていきました。
เขาเดินลงบันไดไปแล้ว

 

คำที่ช่วยบอกทิศทางนั้นอาจนำมาผสมกันได้

shang4 = ขึ้น
xia4 = ลง
chu1 = ออก
来(出) lai2 = มา
上来(上來) shang4lai5 = ขึ้นมา
下来(下來) xia4lai5 = ลงมา
出来(出來) chu1lai5 = ออกมา
qu4 = ไป
上去 shang4qu5 = ขึ้นไป
下去 xia4qu5 = ลงไป
出来(出來) chu1lai5 = ออกมา
进(進) jin4 =เข้า
hui2 = กลับ
过(過) guo4 = ผ่าน
qi3 = ตื่น, ลุกขึ้น
进来(進來) jin4lai5 = เข้ามา
回来(回來) hui2lai5 = กลับมา
过来(過來) guo4lai5 = ผ่านมา
起来(起來 ) qi3lai5 = ลุกขึ้นมา
进去(進去) jin4qu5 = เข้าไป
回去 hui2qu5 = กลับไป
过去(過去) guo4qu5 = ผ่านไป

 

4. บอกความเป็นไปได้
อาจเติม ลงไปหลังคำกริยาแล้วตามด้วยส่วนเติมเต็มซึ่งบอกถึงว่าเป็นไปได้หรือไม่
กริยา++ส่วนเติมเต็มบอกความเป็นไปได้

ในกรณีรูปปฏิเสธจะใช้ แทน
กริยา++ส่วนเติมเต็มบอกความเป็นไปได้

我听汉语。
我聽漢語。

Wo3 ting1de5dong3 Han4yu3

私は中国語が聞きれます
ฉันฟังภาษาจีนได้เข้าใจ

我听韓语。
我聽韓語。

Wo3 ting1bu5dong3 Han2yu3

私は韓国語が聞きれません
ฉันฟังภาษาเกาหลีไม่เข้าใจ

 

รวมศัพท์เพิ่มเติมในบทนี้
饱(飽) bao3 = อิ่ม, พอใจ
wan2 = จบ, เสร็จสิ้น, ทั้งหมด
作业(作業) zuo4ye4 = การบ้าน, งาน
zou3 = เดิน, วิ่ง, ไป
楼梯(樓梯) lou2ti1 = บันได
dong3 = เข้าใจ, รู้

Comment

Comment:

Tweet

ขอบคุณค่ะ เข้าใจขึ้นเยอะเลย

#6 By (203.144.220.246|203.144.220.246) on 2015-06-16 14:41

#5 By (61.7.138.83|61.7.138.83) on 2015-03-10 21:29

ชอบมากค่ะ ทำให้เข้าใจ เก่งจังที่ถ่ายทอดได้ดีมาก

#4 By xiyingui (125.24.4.79) on 2010-06-08 11:28

กลับมาเรียนเพิ่มเติมค่ะ และขอศึกษาบลอกนี้ตั้งแต่เริ่มไปเรื่อยๆนะคะ แล้วจะกลับมาเยื่ยมบ่อยๆค่ะ
ขอบคุณค่ะopen-mounthed smile

#3 By newyork on 2009-10-08 21:22

โอ้ว..(อนาคตสอนจีนพร้อมญี่ปุ่นแหงม)

#2 By Magaret Literary on 2009-10-08 19:51

ว้าววว++
เก่งจังได้ทั้งจันทั้งญี่ปุ่นเลย..big smile

#1 By AohLining on 2009-10-08 19:29